Skip links

Копаоник 1. дан – Маркове стене 1721 мнв (08.08.2020)

Првог дана летовања на Копаонику, 08.08.2020, ишли смо на атрактивну локацију Маркове стене 1721 мнв.

Предео око Маркових стена и Самоковске реке обухвата разноврсне и интересантне заједнице смрче са маховином, киселицом и друге вегетације, као тресаве – непосредно поред Самоковске реке. Пролази се кроз природни резерват Самоковска река, поред гранитних стена, геоморфолошких споменика: Сувог јелака (1622 мнм) и Маркових стена (1721 мнм).

Гранодиорит је кисела дубинска магматска стена. Настаје кристализацијом киселих магми са мањим садржајем кварца у односу на гранитске магме. Структура гранодиорита је зрнаста, текстура масивна.

Стаза је лагана, дужине 8,5 км са пређеном висинском разликом у успону 170 м.